woensdag 17 februari 2016

Klachten over aankoop via Internet?

 


Klachten over aankoop via Internet?


Klachten over aankoop via InternetBezoek de Online Dispute Resolution (ODR).


Dit digitale platform helpt Europese consumenten om klachten over een online aankoop in Europa,  goedkoop, uniform en snel op te lossen buiten de rechtspraak om.


De EU heeft de site opgezet om ontevreden klanten te helpen. Via de site kunt u een klacht indienen over producten of diensten die u via internet heeft gekocht, en op zoek gaan naar een neutrale derde partij (“geschillenorgaan”) om het geschil op te lossen.
Consumenten kunnen via het ODR platform een klacht over een online aankoop in hun eigen taal indienen. Dit platform verwijst de consument door naar een geschillencommissie die de klacht gaat behandelen.


De commissie handelt de procedure online en binnen negentig dagen af. Komen de consument en ondernemer er ondanks deze bemiddelings-poging niet uit? Dan kunnen zij alsnog voor de juridische weg kiezen. Maar dit is niet het uitgangspunt.


Website: handje2Klachten over aankoop via Internet in de EU


Consumentenvertrouwen vergroten – Klachten over aankoop via Internet


Zestig procent van de ondernemers verkoopt geen producten aan consumenten in het buitenland. Vaak door belemmeringen en uit angst voor problemen. De Europese Commissie wil daar verandering in brengen. De ODR heeft als doel het consumentenvertrouwen in Europa te vergroten om grensoverschrijdende aankopen te stimuleren. Daarnaast stimuleert dit platform een uniforme klachtenafhandeling binnen Europa.


ODR-contactpunten – Klachten over aankoop via Internet


Elke EU-lidstaat heeft een ODR-contactpunt. In Nederland is dat het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Utrecht. Het ECC informeert consumenten over hun rechten en plichten bij een aankoop in een andere Europese lidstaat, Noorwegen of IJsland. Ook adviseert en assisteert het ECC Nederlandse consumenten bij geschillen met een ondernemer uit één van deze landen.


Nationaal ODR-contactpunt – Nederland
Postbus 487 – 3500AL Utrecht – Nederland
Tel: 030 232 6441 of 030 234 2727
Email: info@odrnederland.nl


De geschillenorganen die bij de site zijn aangesloten, zijn allemaal gecontroleerd. Zij voldoen aan de Europese normen en zijn geregistreerd bij de nationale autoriteiten.


 handje2   Alle op de site EU geregistreerde geschillenorganen


——————————-


Klachten over aankoop via Internet


Geregistreerde geschillenorganen Nederland


Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)


 handje2 Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken Nederland


Adres Bordewijklaan 46 Den Haag – 2591 RX – Nederland
E-mailadres: Contactinnameklacht@degeschillencommissie.nl
Website: http://degeschillencommissie.nl
Tel. 070 3105310


———————————-


Klachten over aankoop via Internet


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) Nederland


 handje2  Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Nederland


Adres Sparrenheuvel 16 – Zeist – 3708 JE – Nederland
E-mailadres: info@skgz.nl
Website: http://www.skgz.nl
Tel. 088 9006 900


———————————-


Klachten over aankoop via Internet


Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) Nederland


  handje2  Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening Nederland


Adres: Koningin Julianaplein 10 – Den Haag – 2595 AA – Nederland
E-mailadres: consumenten@kifid.nl
Website: http://www.kifid.nl
Tel. 070 3338999


———————————-


Klachten over aankoop via Internet


U kunt de EU site gebruiken in de 23 officiële EU-talen.


 handje2Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze site werkt.


 


 


Bron: Geschillenorganen in de EUKlachten over aankoop via Internet?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten