zaterdag 6 februari 2016

8 Feb - College St. Paul Open huis

 


College St. Paul Open huis


College St. Paul Open huis 2Open huis: de mogelijkheid voor nieuwe leerlingen om kennis te maken met het College St. Paul


Datum:  maandag 8 Februari
Activiteit:  Mogelijkheid voor leerlingen om kennis te maken met het College St. Paul
Plaats:  Den Haag, Mariahoeve   
Tijd:  19.00 uur  tot  21.00 uur
Adres: Isabellaland 259  – 2591 SG – Den Haag  googlemaps2
Contact:  Tel: 070 – 7002300
Vereiste:  Je overweegt College St. Paul als vervolgopleiding 


College St. Paul Open huis maandag 8 Februari


Doelstelling van de school


Wij willen maximale schoolprestaties voor alle leerlingen. Dit doen we vooral door het geven van veel persoonlijke aandacht en het werken in kleine groepen. We kijken niet alleen maar naar cijfers. Er is meer dan alleen het halen van een vmbo-diploma. Onze doelstelling is daarom tweeledig. Uiteraard willen wij uw kind een startkwalificatie bieden voor het MBO of een plaats in HAVO 4. Daarnaast bieden wij de leerlingen specialistische hulp aan, waardoor hiaten worden weggewerkt, het persoonlijk functioneren wordt verbeterd en de leerlingen op een adequate manier met hun (leer)problemen leren omgaan.


U zult merken dat de docenten op onze school zich open en betrokken naar uw kind opstellen om deze doelen te bereiken. Leerwegondersteunend dus! Leerling populatie Leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO zijn welkom. Daarnaast zijn leerlingen welkom met een indicatie voor een regionaal expertisecentrum


Een school die je verdient College St. Paul staat bekend als een kleine school met een goed pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding, betrokken leraren en een warme sfeer. De school bereidt de leerlingen voor op hun vervolgopleiding. Dit gebeurt door hen één van de leerwegen (TL, KBL en BBL) van het VMBO in de sector economie aan te bieden of het intersectoraal programma Dienstverlening & Commercie.


Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel vlak biedt de school specialistische hulp. We leren de leerlingen in de vierjarige schoolperiode de eigen ontwikkeling ter hand te nemen, individuele talenten te ontwikkelen en op een adequate manier met problemen om te gaan. We vinden het belangrijk dat ze de nodige zelfstandigheid ontwikkelen om op de HAVO of in het MBO te kunnen slagen. College St. Paul heeft 2 leerpleinen ingericht (één voor klas 1 en 2 en een leerplein voor klas 3 en 4). Op deze leerpleinen werken de leerlingen die hebben laten zien dat zij zelfstandig genoeg zijn aan opdrachten.


Veiligheid


De kleinschaligheid, korte communicatielijnen en heldere structuur dragen bij aan een veilige leeromgeving. College St. Paul heeft daartoe van de Gemeente Den Haag het certificaat: Veilige School ontvangen! De school hanteert een pestprotocol. Dit protocol is op aanvraag beschikbaar. De mentor stelt samen met de leerlingen klassenregels op. Welzijn en welbevinden worden vaak in (klassen-) gesprekken aan de orde gesteld. Alle leerlingen, met uitzondering van de 4e klassers, blijven tijdens de pauzes onder toezicht op het schoolterrein.


Excellente School


College St. Paul heeft eind 2014 als enige VO-school in Den Haag het predicaat Excellente School gekregen van het ministerie van Onderwijs. De Inspectie heeft bewondering voor de manier waarop leerlingen op St. Paul ondanks hun speciale onderwijsbehoeften de weg naar een diploma en vervolgonderwijs vinden


Kaart
College St. Paul Open huis maandag 8 Februari


College St. Paul is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Op onze school bieden we individuele aandacht in een veilige, gestructureerde leeromgeving. We richten ons op de ontwikkeling van onze leerlingen op sociaal-emotioneel én didactisch gebied. De school straalt betrokkenheid en veiligheid uit. “Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden.


Ook als je leerachterstanden hebt of als je ontwikkeling niet probleemloos verloopt. College St. Paul kiest voor een betrokken benadering. We willen dicht bij de leerlingen staan en de leerlingen uitdagen om zich op een betrokken positieve manier te ontwikkelen. Wij helpen de
leerling bij het zelfstandig worden en het leren plannen. We zijn een moderne school waarin we de theorie van het leren met de praktijk verbinden. Wij geloven dat dit een goede basis is om zich na College St. Paul succesvol verder te ontwikkelen. ”


Bron: Schoolgids 2015-2016


College St. Paul – Open huis maandag 8 Februari


College St. Paul Open huis Missie
Onze misse is de leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en hen te leren zich staande te houden in een wereld vol uitdagingen.


College St. Paul Open huis  Visie
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden. Zelfs als er leerachterstanden zijn of als de ontwikkeling niet probleemloos verloopt. College St. Paul kiest bewust voor zo’n benadering. Wij willen dicht bij de leerlingen staan en hen uitdagen zich op een positieve manier te ontwikkelen.


Bron: » » College St Paul/8 Feb - College St. Paul Open huis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten