zondag 14 februari 2016

Burgerhulpverlening Bezuidenhout 6 min. zone

 


Burgerhulpverlening Bezuidenhout 6 minuten zone


Burgerhulpverlening Bezuidenhout 6 minuten zoneOp vrijdag 12 februari werd door de vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout de door hen gerealiseerde 6-minuten-zone Bezuidenhout officieel geopend in het Buurthuis PuntZuid aan de Van Heutszstraat 12.


Tijdens deze opening werd een demonstratie verzorgd om de werking van de 6-minuten-zone uit te leggen.


Een groep vrijwilligers uit de wijk Bezuidenhout is in 2013 gestart met het inventariseren van alle voorhanden zijnde AED apparatuur. Deze bedrijven werden door hen benaderd met de vraag of men de apparatuur beschikbaar wilde stellen in geval van nood en of men deze apparatuur wilde aanmelden bij Hartveilig Wonen.


Al snel bleek dat de dekking in Bezuidenhout niet optimaal was. Dankzij de gewonnen Lenteprijs 2015 van Fonds 1818 en het Algemeen Dagblad werden 7 extra AED-buitenkasten geplaatst.  De eerste 6-minuten-zone van Den Haag is nu in de wijk Bezuidenhout een feit.


De vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout zijn allen gediplomeerd EHBO-er en kunnen een Automatische Externe Defibrillator (AED) bedienen. In het geval dat iemand in de wijk wordt getroffen door een hartstilstand is het cruciaal dat de reanimatie binnen 6 minuten wordt gestart. De vrijwilligers zijn allen oproepbaar via de Alarmcentrale. Zij ontvangen een sms met de opdracht te starten met de reanimatie of het ophalen van een AED, tot de beroepshulpdiensten dit overnemen.


De Burgerhulpverlening Bezuidenhout zet zich in om gediplomeerde EHBO-ers/BHV-ers te stimuleren zich aan te melden bij Hartveilig Wonen. Ook willen zij voor buurtbewoners een opleiding EHBO en/of Reanimatie gaan organiseren. Voor het onderhoud van de nieuwe AED apparatuur en de opleidingen EHBO zijn zij momenteel op zoek naar sponsoren. 


website:  www.burgerhulpverlening-bezuidenhout.nl/


Bron: Nieuws Haagsedingen


Burgerhulpverlening Bezuidenhout (BB) is een organisatie onder de vlag van de stichting Buurtpreventie Bezuidenhout.


De vrijwilligers van het Burgerhulpverlening Bezuidenhout zijn gediplomeerde eerstehulpverleners die voortdurend oproepbaar en inzetbaar zijn in het geval van kleine en grote rampen en calamiteiten.


Het BB zet zich in om de 6-minuten-zone in Bezuidenhout in stand te houden en uit te breiden.


De vrijwilligers van het Burgerhulpverlening Bezuidenhout zijn via de Alarmcentrale oproepbaar in het geval iemand wordt getroffen door een hartstilstand. Zij starten zo snel mogelijk met de reanimatie in afwachting van de beroepshulpdiensten. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Dit kan levens redden!


Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout staat onder leiding van een commandant met een staf en is gevestigd in de wijk Bezuidenhout aan de Van Heutszstraat 12 te ‘s-Gravenhage.


Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout realiseert in samenwerking met haar partners EHBO opleidingen, levert content aan bestaande alarmeringssystemen met AED apparatuur en stimuleert eerstehulpverleners zich hierbij aan te melden.


Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout is gevestigd in de wijk Bezuidenhout in Den Haag en is een overkoepelende organisatie, die streeft naar uitbreiding naar andere wijken en plaatsen. Door sectoren en zones te formeren met een leidinggevende, die mensen motiveert om zich aan te melden, hen op te leiden en paraat te zijn als burgerhulpverlener bij calamiteiten en rampen.


Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout is een overkoepelende organisatie die zich richt op het motiveren van vrijwilligers om in hun woonomgeving een zgn. 6-minuten-zone te bewerkstelligen en gediplomeerde hulpverleners (EHBO/AED) te registreren, bij te scholen en voor te bereiden op de inzet bij rampen en calamiteiten.


 Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout wil dit bereiken door:


  • Burgers te stimuleren een EHBO/Reanimatietraining te volgen;

  • Halfjaarlijkse trainingen en herhalingslessen te verzorgen voor burgerhulpverleners op het gebied van EHBO, reanimatie en bediening van een AED en rampenbestrijding;

  • Het opbouwen, opleiden en inzetten van een kader die de burgerhulpverleners coördineert;

  • Het activeren, in stand houden en uitbreiden van 6-minuten-zones;

  • Het verkrijgen van fondsen om deze doelstelling te realiseren;

  • Het vinden en binden van reeds opgeleide burgerhulpverleners, hen te registreren en aan te melden bij organisaties zoals Hartveilig Wonen, SOS Alarmhulpdienst, de Nationale EHBO Bond e.d.Burgerhulpverlening Bezuidenhout (BB) redt levens en verleent noodhulp bij kleine en grote rampen en calamiteiten, bij nacht en ontij en met alle beschikbare middelen voor, door en met Burgers, Bewoners en Bedrijven.


Het Burgerhulpverlening Bezuidenhout treedt op als werkgroep van de Stichting Buurtpreventie Bezuidenhout. De commandant is bestuurslid van deze stichting en de penningmeester controleert de financiële verantwoording van het BB.Burgerhulpverlening Bezuidenhout 6 min. zone

Geen opmerkingen:

Een reactie posten