zondag 8 mei 2016

29 mei - Verkeersmaatregelen Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve

Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve


Verkeersmaatregelen Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve royaltenOp Zondag 29 mei 2016 wordt door de atletiekvereniging The Hague Road Runners voor de twintigste keer de wedstrijd “The Royal Ten” georgani­seerd over 3 afstanden. Alle afstanden starten en finishen op de Prinses Beatrixlaan voor het Sdu-gebouw. De Prinses Beatrixlaan zal hierdoor tussen 08:00 en 18:00 uur richting centrum zijn afgesloten.


Uitgebreide informatie over bovengenoemde maatregelen  is ook na te lezen op


>> Royalten Informatie Verkeersomleiding


Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar op tel. nr. 06-47003310


Voor deze wedstrijd is een vergunning verkregen van de Gemeente Den Haag. Om de lopers een verkeersvrije doorgang te verlenen is in overleg met de politie eenheid Haaglan­den een aantal verkeersmaatregelen getroffen.


Wijk Bezuidenhout-West  Verkeersmaatregelen


Verkeer uit de wijk Bezuidenhout-West kan via de J.P. Coenstraat tijdens het evenement alleen rechtsaf of rechtdoor.


– Tussen 8.00  18.00 uur  niet linksaf ( Ri Juliana v Stolberglaan )


– Via de Schenkkade is de wijk Bezuidenhout-West bereikbaar en via de ingang het kruispunt Prinses Beatrixlaan/


  J.P Coenstraat is de wijk ook de hele dag bereikbaar.


Marlot   Verkeersmaatregelen


Een aantal straten in Marlot is tussen 14.00 uur en 15.30 uur voor het verkeer afgesloten t.w.: de Hofzichtlaan, Hoogwerflaan, Zuidwerflaan en de parallelweg van de Bezuidenhoutseweg vanaf de Zuidwerflaan tot de Hofzichtlaan. Hierdoor is het gedurende deze tijd beperkt mogelijk om de wijk Marlot in en uit te rijden.


Mariahoeve


Bezuidenhoutseweg  Verkeersmaatregelen


De Bezuidenhoutseweg is tussen 13.45 en 15.45 uur vanaf de C. Reinierszkade tot aan de Hofzichtlaan in beide richtingen afgesloten. Van 13: 30 en 15:30 uur tussen de C. Reinierszkade tot aan de Laan van NOI zijn de rijbanen richting centrum afgesloten.


Koningin Marialaan Verkeersmaatregelen


De rijbaan richting Juliana van Stolberglaan is tussen 12.00 en 16:00 uur afgesloten. Hier geldt ook een parkeerverbod gedurende deze uren.


Theresiastraat Verkeersmaatregelen


Tussen 12.00-13.00 is de straat afgesloten van Prins Clauslaan tot aan Koningin Marialaan: Busverkeer wordt omgeleid via


Bezuidenhoutseweg Verkeersmaatregelen.


Het kruispunt Theresiastraat/Koningin Marialaan is tussen 12.00 en 16:00 uur voor doorgaand verkeer afgesloten. Op afgesproken tijden wordt alleen aan bussen vrije doorgang verleend.


Bestemmingsverkeer moet rekening houden met ernstige hinder. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van de ingestelde omleidingsroutes . Zie verkeersmaatregelen bij informatie op www.royalten.nl


Juliana van Stolberglaan Verkeersmaatregelen


De Juliana van Stolberglaan is in beide richtingen  van 12.00-16.00 uur gedeeltelijk afgesloten;


            Richting de Laan van NOI vanaf de Prinses Beatrixlaan tot aan de Louise Henriettestraat.


            Richting Centrum vanaf de Koningin Marialaan tot aan de Prinses Beatrixlaan.


Buslijn 43 rijdt om via Theresiastraat tot aan de Hofzichtlaan.


Buslijn 45 en 46 vanaf Leiden rijden tussen 8.00-18.00 niet door de Prinses Beatrixlaan en worden omgeleid.


Door middel van deze informatiebrief proberen wij voor u het ongemak te beperken en vragen uw medewerking om dit atletiekevenement succesvol te laten verlopen. Wij hopen dat u hiervoor begrip wilt tonen en stellen het op prijs als u de atleten enthousiast onthaalt. Wij bieden onze excuses voor het eventueel veroorzaakte ongemak.


Uitgebreide informatie over bovengenoemde maatregelen  is ook na te lezen op >> Royalten Informatie Verkeersomleiding Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar op tel. nr. 06-47003310.


Met vriendelijke groeten, organisatie The Royal Ten     >> www.royalten.nl


 


Traffic measures Bezuidenhout, Marlot and Mariahoeve


SUNDAY 29 MAY 2016


On Sunday 29 May, athletics club The Hague Road Runners organises the running race “The Royal Ten” for the 20th time. All three distances start and finish in front of the Sdu building on the Prinses Beatrixlaan, which will therefore be closed to all traffic in the direction to the city centre from 8 am to 6 pm.


The City of The Hague issued a permit for this race and in order to provide the runners with a traffic-free passage, a number of traffic measures were taken in close consultation with the police force unit Haaglanden.


Bezuidenhout-West


Traffic from the Bezuidenhout-West area can only make a right turn or go straight ahead via the J.P. Coenstraat.


  • Between 8 am and 6 pm no left turns are possible (direction Juliana van Stolberglaan)

  • The Bezuidenhout-West area is accessible via Schenkkade and junction Prinses Beatrixlaan/J.P. Coenstraat during the whole day.

Marlot


The following streets in Marlot are closed to all traffic between 2.00 pm and 3.30 pm:  Hofzichtlaan, Hoogwerflaan, Zuidwerflaan and the road parallel to Bezuidenhoutseweg between Zuidwerflaan and Hofzichtlaan. During this time, therefore, there are limited possibilities to enter and leave the Marlot area.


Bezuidenhoutseweg


The Bezuidenhoutseweg between C. Reinierszkade and Hofzichtlaan is closed in both directions between 1.45 pm and 3.45 pm. Between C. Reinierszkade and Laan van NOI, the lanes to the centre are closed between 1.30 pm and 3.30 pm.


Koningin Marialaan


The lane in the direction of Juliana van Stolberglaan is closed between 12.00 pm and 4.00 pm. No parking allowed during these hours.


Theresiastraat


This street will be closed for all traffic from Prins Clauslaan to Koningin Marialaan from 12 pm – 1 pm. Buses will be redirected via Bezuidenhoutseweg. The junction Theresiastraat/Koningin Marialaan is closed for all traffic between 12 pm and 4.00 pm. Only buses are allowed to pass at agreed times. Local traffic will be seriously disrupted and it is recommended to use alternative routes as much as possible.


Juliana van Stolberglaan


The Juliana van Stolberglaan is partly closed in both directions between 12 pm and 4.00 pm:


In the direction of Laan van NOI between Prinses Beatrixlaan and Louise Henriettestraat.


In the direction of the city centre between Koningin Marialaan and Prinses Beatrixlaan


Bus 43 takes another route via Theresiastraat to the Hofzichtlaan.


Buses 45 and 46 from Leiden do not go through the Prinses Beatrixlaan and take another route.


Through this information letter we are trying to limit the inconvenience for you and we are asking your cooperation to make this athletics event successful. We appreciate your understanding in this matter and we hope that you will cheer the athletes on.


We apologise for any inconvenience this event may cause you. Further information on abovementioned traffic measures can also be found on >> Royalten Information Rerouting Traffic


With kind regards,


The Royal Ten organization  >> www.royalten.nl    Tel:. 06-47003310


 


 


 


 


Meer informatie en berichten op: >> linkMariahoeve – wijkmariahoeve.nl


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage29 mei - Verkeersmaatregelen Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve

Geen opmerkingen:

Een reactie posten