donderdag 5 mei 2016

Zaterdag 7 Mei - Optreden GIVEN op Super Family Day 2016

Zaterdag 7 Mei – Super Family Day 2016 – Mariahoeve – Den Haag


Met optredens van: GIVEN, Umit C , Pluk en Pleej, Brass Culture en de deelnemers Kids Nation.


given super family day wijk mariahoeve Family DayGiven


De naam van de band is feitelijk een symbool, dat de muzikale wederkerigheid uitbeeldt die de essentie vormt van Given’s bestaan. Deze grondslag uit zich in veelvuldige samenwerking met gastmuzikanten, moeiteloos ingepaste personele wisselingen, en bovenal de interactie met het publiek.


Family Day 2016


Locatie: rondom Wijkcentrum Mariahoeve, van Winkelcentrum Mariahoeve tot wijkpark De Horst.


Datum: zaterdag 7 mei 2016


Line up Given: Rogier Brinks – Vocals/Guitar, Hans Raaphorst – Drums, Robert van Stuyvenberg – Keys en  Special guest:   Bart Staryk – Bass


 


Sponsors Super Family Day 2016:


De Gemeente Den Haag, VÓÓR Welzijn, Fonds 1818, Winkel Hoogvliet, Stichting Boschuysen en Stichting Levi Lassen.


Activiteiten Family Day


    schminken en bloemschikken


    stormbaan, glijbaan en pannakooi


    bingo voor jong en oud


    budgetworkshop


    open podium van 14.00-15.30 – opgeven via coi.denhaag@gmail.com of op 7 mei


    danswedstrijd


Lekkers: Koffie, thee, limonade, popcorn en suikerspin (consumptiebonnen a  € 0,25)


Infomarkt Family Day met onder andere:  MIJN HELD, Single SuperMom, Stichting Lotje, Stichting Colours of Impact, VÓÓR Welzijn, Achterban Werkt!, Mariahoeve Werkt! , Kledingbank Mariahoeve en Speelgoed uitleen Hop Hopje


MIJN HELD – Family Day


MIJN HELD zet mini helden in het welverdiende zonnetje door voor hen een ontmoeting te organiseren met hun grote held. Daarnaast organiseren wij evenementen voor groepen stoere jongens en meiden met een heldenthema. Omdat het organiseren van deze ontmoetingen en evenementen geld kost, zijn donaties van onder anderen kinderen/jongeren voor ons onmisbaar.


Wij zijn ervan overtuigd dat er in iedereen een held verstopt zit! Ontdek daarom de held in jezelf en zet je in voor MIJN HELD, want hoe meer donaties hoe meer mini helden wij een onvergetelijke ontmoeting kunnen bezorgen!


Single SuperMom – Family Day


Single SuperMom is de onmisbare metgezel voor elke alleenstaande moeder, of je nu zwanger bent, in een scheiding zit, weduwe bent of al langere tijd alleenstaand bent. We helpen je graag om jouw dromen en doelen te bereiken. En ervoor te zorgen dat je minder aan het overleven bent. Wij bieden jou trainingen en trajecten. Daarnaast bieden wij je een netwerk van andere alleenstaande moeders met wie je alles kunt delen. Van vreugde en verdriet tot vriendschap en hulp.


Stichting Lotje – Family Day


Stichting Lotje wil kinderen in nood helpen en opvrolijken! Daarvoor staat Stichting Lotje in contact met professionals die dagelijks met gezinnen werken. Hierbij kan gedacht worden aan gezinscoaches die gezinnen helpen in een crisissituatie. Maar ook andere professionals kunnen bij Stichting Lotje aangeven dat een gezin ondersteuning en/of hulpgoederen nodig heeft, bijvoorbeeld verloskundigen, kraamzorginstellingen, onderwijzend personeel en dergelijke


Stichting Colours of Impact – Family Day


De stichting wil een beweging op gang brengen van mensen die opstaan uit hun kleurloze situatie en weer kleur krijgen in hun leven. Deze mensen staan vervolgens ook weer op om anderen te helpen op te staan. Zo zal er uiteindelijk impact in een netwerk van mensen ontstaan. Buurten, wijken en steden zullen transformeren naar een samenleving waarin mensen elkaar activeren tot waardecreatie. Er komt weer kleur in levens en in buurten.Deze transformatie zal door het netwerk een steeds grotere groep mensen bereiken die vooruit geholpen worden naar zelfredzaamheid. Totdat iedereen gekleurd is!


VÓÓR Welzijn – Family Day


Welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut.


Wij zijn onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+) en MEE.


Achterban Werkt! – Family Day


Achterban Werkt! ondersteunt projecten die de participatie in de wijk bevorderen. Achterban werkt! geeft JOU de kan om je eigen innovatieve projecten, in jouw eigen wijk tot stand te brengen !!!


Inwoners vinden het erg belangrijk dat ze in een prettige omgeving leven. Dat wil zeggen: veilig, weinig overlast, aanwezigheid van voorzieningen en een fijne onderlinge sfeer. De gemeente Den Haag wil wijken en buurten zoveel mogelijk zelf laten bepalen wat er in hun wijk gebeurt. Zeker in het kader van ‘Den Haag in 2020’. Daarom stimuleren we graag de leefbaarheid in de wijken – door burgers samen te brengen en te verbinden met elkaar, maar ook door burgers die dit doen te ondersteunen. Dit kan onder meer dankzij wijk-budgetten en subsidies. Ook proberen we samen met bewoners de veiligheid in de verschillende buurten te vergroten. Bijvoorbeeld door straatapps. Of door inspraak over nieuw gemeentelijk beleid. Onder het thema ‘leefbaarheid en participatie’ vallen onderwerpen als meedenken en meedoen, buurtfeesten, kookclubs, wijkraden, verbinden van netwerken en het versterken van vertrouwen in elkaar.


Vind jij dit thema ook heel belangrijk voor de toekomst van Den Haag? En denk je graag mee over ‘Den Haag 2020’? Kies dan voor leefbaarheid voor en met elkaar, en sluit je aan bij Achterban Werkt!


Mariahoeve Werkt! – Family Day


Incluzio heeft verschillende werkbedrijven waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren. In Amsterdam en Rotterdam met Magis, in Dodrecht met Crabbehoffelijk en in Den-Haag met Mariahoeve werkt! Met de werkzaamheden die binnen de werkbedrijven uitgevoerd worden kan compete invulling gegeven worden aan de SROI-doelstellingen van gemeenten, instellingen en bedrijven. Wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan aan het werk op plekken waar hun arbeidskracht tot recht komt, en leveren producten en diensten waar in de wijk behoefte aan is. Zo wordt op meerdere manieren gewerkt aan het behalen van sociale doelstellingen én aan de leefbaarheid van de wijk.


De KledingBank Mariahoeve – Family Day


De KledingBank helpt mensen met een minimum inkomen of met financiële problemen aan goede, gebruikte kleding. Om in aanmerking te komen voor kleding moet men zich inschrijven.


We vragen wel een bewijs van het minumum inkomen en het in bezit zijn van een Ooievaarspas. Bent u doorverwezen door het maatschappelijk werk, financiële hulpverleners als de Schuldhulpverlening van de gemeente, of de Voedselbank dan is het meenemen van het ingevulde inschrijfformulier en een ID kaart of paspoort voldoende. U kunt dan zelf per email een afspraak maken om in te komen schrijven en kleding uit te zoeken. Is er loonbeslag gelegd, dan wordt dit ook geaccepteerd voor inschrijving.


 


 


 


 


 


Meer informatie en berichten op: >> linkMariahoeve – wijkmariahoeve.nl


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


 Zaterdag 7 Mei - Optreden GIVEN op Super Family Day 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten