maandag 23 mei 2016

24 Mei - Informatie over verdwijnen SEH Antoniushove (EHBO)

Antoniushove – Leidschendam-Voorburg


Informatiebijeenkomsten 24 mei en 2 juni over de sluiting SEH van Antoniushove


Op dinsdag 24 mei en donderdag 2 juni organiseert MCH-Bronovo informatiebijeenkomsten voor bewoners, huisartsen en andere belangstellenden. De raad van bestuur en specialisten van MCH-Bronovo zijn aanwezig om de overwegingen toe te lichten bij het besluit tot sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) van MCH-Bronovo, locatie Antoniushove.


sluitingantoniushove1


Dinsdag 24 mei
Tijd:  19.00 uur
Antoniushove ziekenhuis
Adres: Burgemeester Banninglaan 1 – 2262 BA Leidschendam

Voor iedereen toegankelijk, aanmelden is niet nodig


De bijeenkomst op 24 mei vindt plaats in Antoniushove. Op 2 juni is de bijeenkomst in de leeszaal van de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, Wijngaardenlaan 4 in Voorschoten. Beide bijeenkomsten starten om 19.00 uur en aanmelden is niet nodig.


De aankomende sluiting van de SEH roept veel vragen op. Daarom is MCH-Bronovo met zowel huisartsen als omwonenden in gesprek om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en in dat kader organiseren wij ook deze bijeenkomsten.


Wij doen er alles aan om kwalitatief goede zorg beschikbaar te houden in de regio. De sluiting vindt plaats in 2017, wat ons de tijd geeft de nieuwe situatie goed voor te bereiden en alle betrokkenen zorgvuldig te informeren.


Antoniushove


Antoniushove blijft een algemeen ziekenhuis, met als specialisme de oncologische zorg in het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag. Wij beogen de toegankelijkheid van de poliklinieken van alle specialismen nog verder te verbeteren met onder meer de mogelijkheid tot snel-diagnostiek, zoals nu bij cardiologie al het geval is. Voor spoedeisende hulp kunnen omwonenden vanaf 2017 terecht op onze locaties Bronovo en Westeinde.


Persbericht: MCH-Bronovo Afdeling Communicatie & Marketing, persvoorlichting


Medisch Centrum Haaglanden (MCH Westeinde in Den Haag en MCH Antoniushove in Leidschendam) en Bronovo (Den Haag) vormen sinds 1 januari 2015 samen met het Huis Nebo de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo (MCH-Bronovo). Kwaliteit, de beleving van en service aan de patiënt en de menselijke maat zijn belangrijke kernbegrippen. Medische speerpunten zijn Oncologie, Geboortezorg, Ouderengeneeskunde, Hart- en vaatziekten, Acute zorg en Infectieziekten. Op 1 januari 2015 werkten er 4.447 medewerkers multidisciplinair samen. MCH-Bronovo had in 2014 een omzet van ruim 425 miljoen euro, het aantal eerste consulten was 228.570 en het aantal opnames 36.194.


 


 Informatie


SEH en bereikbaarheidsnorm van 45 minuten.


Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Bereikbaarheid spoedeisende hulpafdelingen


In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is de bereikbaarheid van SEH’s als norm vastgelegd. Deze bereikbaarheidsnorm van 45 minuten betreft de totaaltijd die nodig is om met een ambulance de patiënt op de plaats van het ongeval te bereiken en vervolgens naar een SEH-locatie te rijden.


Beschikbaarheidbijdrage SEH en AV – Staatscourant 2015 nr. 16992 23 juni 2015


Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC, houdende aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV


Artikel 4 spoedeisende hulp


………”Om de bereikbaarheid van ziekenhuizen met een spoedeisende hulp, die voldoet aan de thans geldende normen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, te beoordelen wordt uitgegaan van de zogenaamde 45-minutennorm. De norm stelt dat iedereen binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulp vervoerd moet kunnen worden. De spoedeisende hulp van een ziekenhuis kan noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid binnen de 45 minuten in die situaties dat de sluiting van de spoedeisende hulp van dit ziekenhuis tot gevolg heeft dat een aantal mensen niet meer binnen de norm naar een spoedeisende hulp vervoerd kan worden. Kortom, als ook maar één inwoner door de sluiting van de betreffende spoedeisende hulp niet meer binnen 45 minuten bij een spoedeisende hulp zou kunnen komen, en dat wordt niet op een andere manier opgelost, dan komt de SEH-aanbieder in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage. Er wordt dus geen bereikbaarheidsverlies geaccepteerd. Om deze status-quo te bewerkstelligen blijven zorgverzekeraars aan zet om te blijven voldoen aan hun zorgplicht.” ………………..


 


SEH of EHBO – Bron Wikipedia


De spoedeisende hulp (SEH), centrale spoedopvang (CSO), spoeddienst, spoedgevallendienst, spoedafdeling, spoedopname, spoed of Eerste Hulp is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en patiënten met acute aandoeningen of verwondingen.


Spoeddiensten maken deel uit van een keten van acute zorg waarin huisarts en huisartsenpost, meldkamer, verloskundige, ambulancedienst, MUG en MMT elk hun aandeel leveren.


Vroeger, voor er gespecialiseerde spoedeisende hulpafdelingen ingericht werden, werden patiënten met een dringend probleem ontdubbeld opgevangen op een van de afdelingen. Traumapatiënten (patiënten met ernstige verwondingen) werden meestal opgevangen in een vrije zaal op het operatiekwartier. Patiënten met internistische problemen werden opgevangen op een van de gewone verpleegafdelingen, naargelang hun aandoening, of op de afdeling intensieve zorgen indien het ziekenhuis erover beschikte.


Werkwijze


Na binnenkomst van een of meerdere patiënten (met een ambulance, doorverwezen door de huisarts of op eigen houtje – de zogenaamde “zelfverwijzers”) wordt meestal een triage uitgevoerd waarbij de aard van de verwonding of aandoening vastgesteld wordt en daarmee ook de prioriteit. Uiteraard zullen mensen met een ernstige aandoening eerder behandeld worden dan mensen met een minder spoedeisende aandoening. Het werk op de spoedeisende hulp is divers en omvat diagnostiek en soms behandeling op het terrein van onder meer de volgende disciplines:


chirurgie/traumatologie, kleine verwondingen zoals botbreuken of huidwondjes. Grote trauma’s (deze worden doorgaans opgevangen in gespecialiseerde traumacentra) , algemene chirurgie, bijvoorbeeld diagnostiek van een acute buik zoals een appendicitis
spoedeisende cardiologie, diagnostiek en soms behandeling van ritmestoornissen, diagnostiek van pijn-op-de-borstklachten, hartinfarcten of dreigende hartinfarcten, analyse van wegrakingen, interne geneeskunde, ontregelde diabetes mellitus, ernstige infectieziekten en dergelijke, neurologie, analyse van beroertes of wegrakingen. Mede-opvang van trauma’s met hersenletsels, kindergeneeskunde, ontregelde diabetes mellitus, ernstige infectieziekten en dergelijke.


Ook urologische en dermatologische klachten worden buiten kantooruren soms opgevangen op de spoedeisende hulp.


 


Bron: » » Wikipedia Spoedeisende Hulp


 


 


 


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


Deze website maakt deel uit van De Haagse Hout kring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard oktip Haagse hout Pinterest Mariahoeve oktip Haagse hout Pinterest Wijk Mariahoeve oktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag


 


 


 


 


 


 


 24 Mei - Informatie over verdwijnen SEH Antoniushove (EHBO)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten