dinsdag 26 april 2016

10 mei - Informatiemarkt beroerte - Medisch Centrum Haaglanden

 


Europese Dag van de Beroerte – 10 Mei 2016


Informatiemarkt beroerte wijkmariahoeve Op de locatie Bronovo geeft de Stichting Hersenletsel.nl voorlichting over het leven na een beroerte en de positie van mantelzorgers.


Op de locaties Antoniushove en Westeinde vertelt ook de Hersenstichting Nederland over de gevolgen van hersenschade en is de Hart & Vaatgroep aanwezig. Hun vrijwilligers geven uitleg over de relatie tussen hart- en vaatziekten en beroerte.


Informatiemarkt:   Dinsdag 10 mei 2016


Tijd:  10.00 uur – 17.00 uur


Antoniushove: Burgemeester Banninglaan 1 – 2262 BA – Leidschendam


Westeinde:  Lijnbaan 32 –  2512 VA – Den Haag


Bronovo:  Bronovolaan 5 – 2597 AX Den Haag


Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo (MCH-Bronovo) nodigt op 10 mei geïnteresseerden uit voor een informatiemarkt over beroerte. Het doel van de dag is dat mensen inzicht krijgen in risicofactoren en zelf in actie komen om een beroerte te voorkomen. Bezoekers kunnen gratis hun bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol laten meten. Belangstellenden ontvangen een handzaam kaartje met daarop de uitkomsten van de testen en de symptomen van een beroerte. Zo kunnen zij de eerste signalen van een beroerte snel herkennen en 112 bellen als iemand anders een beroerte krijgt.


Op de informatiemarkt geeft de Stichting Hersenletsel.nl voorlichting over het leven na een beroerte en de positie van mantelzorgers. Geïnteresseerden zijn van 10.00 tot 17.00 uur welkom in MCH-Bronovo op de locaties Antoniushove in Leidschendam, Bronovo in Den Haag en Westeinde in Den Haag.


Informatie Informatiemarkt beroerte


Wat is een beroerte


Een beroerte kan zowel een hersenbloeding als een herseninfarct betreffen. Het wordt ook wel CVA genoemd (cerebraal vasculair accident). Hart- en vaatziekten kunnen leiden tot een beroerte. Per jaar overlijden ongeveer 9.000 mensen aan een beroerte. Mensen lopen het risico op een beroerte wanneer zij een te hoge bloeddruk, overgewicht of een te hoog cholesterolgehalte hebben. Ook roken en overmatig alcoholgebruik verhogen het risico. Daarnaast speelt erfelijke aanleg een rol. De gevolgen van een beroerte kunnen een leven plotseling ingrijpend veranderen. Denk hierbij aan invaliditeit en arbeidsongeschiktheid.


Wanneer mensen bij een beroerte snel en op de juiste manier handelen, zijn de gevolgen te beperken. MCH-Bronovo start zo snel mogelijk met behandeling van de vaatafsluiting. Met moderne medische technieken kan de specialist bij een groot deel van de patiënten het bloedstolsel dat het bloedvat afsluit verwijderen of oplossen. Nederlands onderzoek waaraan MCH-Bronovo meegewerkt heeft, toont aan dat het verwijderen van het bloedstolsel (trombectomie) een zeer effectieve behandeling is voor een acuut herseninfarct.


Door acute hersenhulp MCH-Bronovo grootste kans op herstel na beroerte


Een beroerte overkomt 46.000 mensen per jaar. Ieder jaar overlijden er circa 9.000 mensen als gevolg van een CVA. In Nederland leven 175.000 mensen met de gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding.


In 2015 behandelde MCH-Bronovo 1.157 patiënten met een CVA en 494 patiënten vanwege een TIA. Zij ontvingen ‘acute hersenhulp’. Deze spoedeisende hulp redt levens en geeft de grootste kans op herstel. De gevolgen van de beroerte worden beperkt doordat er na acuut ingrijpen direct een specialistische behandeling volgt. Met professionele nazorg leren patiënten en hun naasten na de beroerte hun leven weer op te pakken. MCH-Bronovo besteedt aandacht aan preventie tijdens de Europese Dag van de Beroerte op dinsdag 10 mei


 


Informatiemarkt beroerte


 


 


Bron: » » Dag van de Beroerte in MCH


Meer informatie en berichten op: >> linkMariahoeve – wijkmariahoeve.nl


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


 


 10 mei - Informatiemarkt beroerte - Medisch Centrum Haaglanden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten