donderdag 28 april 2016

4 Mei - Nationale Dodenherdenking Nederland

De Nationale Dodenherdenking Nederland


waaldorpervlakteNationale Herdenking of Dodenherdenking vindt jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei met onder andere twee minuten stilte om 20.00 uur.


Op de Waalsdorpervlakte in Den Haag luidt de Bourdonklok tot even voor 20:00 uur. Na het taptoe-trompetsignaal volgen twee minuten stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus. De deelnemers aan de stille tocht lopen vervolgens langs het monument en kunnen bloemen en kransen neerleggen. De Bourdonklok wordt weer geluid totdat de laatste belangstellende het monument heeft gepasseerd.


Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.


In heel Nederland verloopt de Nationale Herdenking op de volgende manier:


De Nederlandse vlag (zonder wimpel) hangt halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.


Vaak zijn er na 20:02 uur nog activiteiten, zoals kransen en bloemen leggen. De vlag blijft daarom halfstok tot zonsondergang.


Kerkklokken mogen op 4 mei luiden vanaf 19.45 uur tot 19.59 uur.


Tussen 20:00 en 20:02 uur is men 2 minuten stil.


Voor openbare gelegenheden geldt dat zij rekening houden met de dodenherdenking. Dat betekent bijvoorbeeld geen feesten en dergelijke, en geen muziek en activiteiten tussen 19.45 en 20.15 uur. Zo is het voor bezoekers mogelijk tussen 20:00 en 20:02 uur 2 minuten stil te zijn.


Op 4 mei moeten winkels in principe om 19.00 uur sluiten. Dit staat in de Winkeltijdenwet. Een gemeente mag toestemming geven om open te blijven.


De twee minuten stilte gelden in het hele land, ook op plaatsen waar geen plechtigheid wordt gehouden. Treinen en bussen worden stilgezet en van iedereen wordt verwacht dat hij om acht uur een moment van stilte in acht neemt, waar hij zich ook bevindt. Op de snelweg is het echter verboden een auto stil te zetten. Automobilisten kiezen daarvoor een geschikte afrit of parkeerplaats. Dit wordt geadviseerd via de radio. Verder spreekt het vanzelf dat hulpdiensten (ambulance, brandweer enz.) normaal actief blijven.


Waalsdorpervlakte


De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Den Haag waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen (het precieze aantal is niet bekend) door de Duitse bezetter ter dood gebracht werden. De Waalsdorpervlakte is een van de belangrijkste Nederlandse herdenkingsplaatsen van de oorlog.


Fusillades in de Tweede Wereldoorlog


Tijdens de bezettingsjaren door de Duitsers werd de vlakte gebruikt als fusilladeplaats: verzetsstrijders uit een nabijgelegen gevangenis, die het Oranjehotel werd genoemd, werden door de Duitsers op de Waalsdorpervlakte ter dood gebracht. De eerste gefusilleerde was Ernst Cahn, Joodse eigenaar van een ijssalon in Amsterdam. Zijn arrestatie leidde eerder tot rellen en de Februaristaking.


Tien dagen later volgden de leden van verzetsgroep de De Geuzen en drie organisatoren van de staking, herinnerd in het gedicht Het lied der achttien dooden. Nog velen zouden volgen, waaronder leden van de CPN, Vrij Nederland, Trouw en Het Parool. De laatste massa-executie vond op 8 maart 1945 plaats als vergelding op de aanslag op Hanns Rauter; hierbij werden 38 verzetsstrijders vermoord en onder het zand begraven.


Het opgraven van een massagraf in augustus 1945


De verzetsstrijders zijn na de bevrijding herbegraven op onder meer Ereveld Loenen. Van zesentwintig lichamen is tot op heden niet bekend wie de slachtoffers zijn. Er wordt nog steeds actief gezocht naar informatie over hun identiteit, tegenwoordig met DNA-analyse. Ze liggen in afwachting van hun identificatie in een naamloos graf op Ereveld Loenen. In 2010 is een daarvan, verzetsstrijder Gerard Putter geïdentificeerd. In 2015 zijn drie verzetsstrijders geïdentificeerd.


Een van de vele Nationale verzetshelden:  Cornelis (Kees) Jue


cornelis jeuCornelis Jue, geboren 11 november 1904 en doodgeschoten op  08-03-1945  op de Waalsdorpervlakte


Zoon van Gerrit Jue en Epje Maria van den Berg, getrouwd op 10 – 09 – 1930 met Bjefke Vrouwkje Catharina Kaspers


Vader van 3 dochters: Wilhelmina Cornelia (geb 12 – 09- 1931), Elly (geb 03 -09 – 1934)  en Betay (geb 27 – 03 – 1937)


Werkzaam bij het Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf als opzichter 1ste klasse


Actief in het verzet bij de Haagse Binnenlandse Strijdkrachten. Wegens deze activiteiten opgepakt en gevangen gezet in het Oranjehotel te Scheveningen.


Ten gevolge van een represaillemaatregel wegens de mislukte aanslag op de hoge SS-officier Rauter in de nacht van 6 op 7 maart 1945, werd  Cornelis Jue op 8 maart gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.


Hielp onderduikers aan levensmiddelenbonnen. Sloot de illegale organisatie op het lichtnet aan.


De datum van zijn arrestatie is niet bekend.


 Alfabetische namenlijst van op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders/ represailleslachtoffers


Bron:  Website Erepeleton


Met de datum waarop deze helden doodgeschoten zijn:


Aarnouts, Cornelis           10-08-1943


Aarssen, Petrus 08-03-1945


Abma, Roger Henri René              29-02-1944


Addicks, Arie Teunis        08-10-1941


Baarle van, Maarten       13-01-1944


Bakker, Tjalling 24-04-1944


Bakkeren, Willem Johannes         12-02-1942


Barendregt, Bastiaan Arie            19-09-1941


Barmé, Richard 08-03-1945


Batum van, August Theodorus    27-07-1942


Beek van, Andries            29-02-1944


Bemmel van, Marcelis    02-07-1942


Berg van den, Alexander, Hermanus         20-10-1942


Berg van den, Cornelis    18-02-1943


Berg van den, Gerrit Jan                14-04-1944


Bergh, van den, Jan Wernard       13-03-1941


Berghe van de, François                19-08-1942


Bergsma, Nicolaas Johannes       10-08-1943


Beuzemaker, Nicolaas    13-01-1944


Bierhuys, Johannes          30-09-1941


Bilderbeek van, Jan Dirk                17-02-1945


Bischoff, Carl Wilhelm Alexander              08-03-1945


Bleeker, Fokke   12-02-1942


Bloemendal, Robert        05-09-1944


Boekman, Jacob              23-09-1943


Bolk, Marinus Louis         23-02-1942


Bont de, Hendrik              28-10-1944


Boon den, George           13-03-1941


Borden van der, Reijer Bastiaan 13-03-1941


Bosch, Geurt      08-03-1945


Bouwman, Hendrikus Wilhelmus               03-05-1943


Braven den, Klaas            02-10-1942


Breeman, Hendrik Adriaan Johannes        18-02-1943


Broches, Elias    19-08-1942


Broeckmans, Herman Hendrik     20-11-1942


Bronmeijer, Jan                08-03-1945


Buijens, Adrianus Johannes          13-06-1942


Buning, Hendrik Coenraad            28-10-1944


Burg van der, Nicolaas Arie          13-03-1941


Busscher, Ellerius Pieter                08-03-1945


Cahn, Ernst         03-03-1941


Cats, Gerardus   23-02-1942


Clerck de, Arthur Franciscus         13-01-1944


Clerck de, Deodathus Edmond Phielmondus          13-01-1944


Coenradi, Hermanus Mattheus Hendricus              13-03-1941


Colthoff, Pieter Christiaan            28-10-1944


Corstanje, Nicolaas         28-10-1944


Cramer, Bernard              06-11-1944


Dalemans, Jan Frederik 30-03-1944


Denier van der Gon, Hugo Anne Cornelis                08-03-1945


Dieren van, Petrus Albertus          24-07-1942


Dieters, Jan        09-10-1943


Driesprong, Stephanus Jacobus   28-10-1944


Drogt, Hendrik   14-04-1944


Drughorn, Arnold             06-11-1944


Dubelaar, Marinus Hendricus Gerardus    12-02-1942


Duin van, Bastiaan Dingeman      09-11-1944


Ecury, Segundo Jorge Adelberto                06-11-1944


Eenstroom, Christiaan Johan       ??-11-1944


Eijl, Joseph          13-03-1941


Ende van der, Jacob        13-03-1941


Fentener van Vlissingen, Pieter Arnoud    06-11-1944


Fischer, Leo        29-02-1944


Geerlings, Dirk Theodorus            17-02-1945


Giesen, Wilhelm Herman Gerard               05-08-1944


Godfroid, Hendrikus        10-08-1943


Gottlieb, Hendricus Martinus Jan               06-11-1944


Graauw la, Jan   17-11-1944


Graauw la, Johannes       17-11-1944


Grijpink, Hendrikus Franciscus     08-03-1945


Haagsma, Ids     09-11-1944


Haan de, Arie     30-07-1942


Haas de, Albertus Johannes         13-03-1941


Hanegraaf, Willem          06-11-1944


Hart ´t, Jan, Adrianus      09-11-1944


Hartman, Willem Hermanus Arij Johannes             08-03-1945


Haye, Jan Willem             29-06-1943


Hegge, Antonius Josephus Rudolphus      29-02-1944


Heij, Cornelis      29-02-1944


Heij, Leonardus Cornelis               29-02-1944


Helder, Cornelis               08-03-1945


Hellendoorn, Eduard Carel Frederik          13-03-1941


Henkes, Marinus Johannes           08-03-1945


Hienekamp, Willem         13-06-1942


Hijmans, Benedictus Hyman         18-01-1943


Hissink, Johan    20-05-1944


Hoberg, Jan        14-04-1944


Holst Pellekaan van, Cornelis Willem        20-11-1942


Holswilder, Johannes      29-02-1944


Hoogendoorn, Johannes              20-05-1944


Hoogewerff, Willem Frederik      08-03-1945


Hoogewooning, Frederik Johannes           08-03-1945


Hos, Hendrik, Pieter        11-05-1944


IJzerdraat, Bernardus      13-03-1941


Jagersma, Fokke              14-04-1944


Janse, Douwinus Johannes           02-07-1943


Jansen, Gerard   14-04-1944


Jansen, Gijsbert                13-11-1944


Jansen, Louis      09-10-1943


Jansen, Thies, Jan            11-05-1944


Janzen, Johan Hiendrik   10-08-1943


Jaspers, Wouter               20-05-1944


Jonge de, Andries            08-03-1945


Jongebreur, Jan                27-01-1942


Jorritsma, Willem            20-05-1944


Jue, Cornelis       08-03-1945


Kalsbeek van, Jan             05-08-1943


Kam van der, Pieter Franciscus    24-02-1943


Kampen van, Franz Ernst               20-10-1942


Keesmaat, Leendert        13-03-1941


Keizer, Karel       29-02-1944


Kerkhof, Christiaan          29-02-1944


Keve, Franciscus Aloysius Hendricus         02-11-1944


Kievit, Joannes Hendricus Amandus          22-01-1943


Kijne, Jan             13-03-1941


Kippers, Johannes            14-04-1944


Kleisen, Albertus Dirk      28-10-1944


Klingen, Johannes            24-01-1942


Knipscheer, Arnold Oswald           10-11-1943


Koele, Dirk          08-03-1945


Koernap, Joannes Nicolaas          08-03-1945


Koetsveld van, Hans        29-02-1944


Kok, Hermanus Matthias              07-01-1944


Kolder, Franciscus Adolf                02-10-1942


Koning, Simon    09-09-1944


Koopman, Anne Willem Arie        13-11-1944


Kop, Arij              13-03-1941


Kouwenhoven, Dirk         13-03-1941


Kraal. Jacob        14-04-1944


Kranenburg. Anton          20-05-1944


Kranz, Charles Godefroid              08-03-1945


Kriek de, Abraham           20-05-1944


Kwak, Jan            12-02-1942


Laan van der, Gerard      30-06-1943


Langstraat, Leendert      13-03-1941


Lengton, Willem              14-04-1944


Lennep van, Hugo            17-02-1945


Linden van de, Gerrit David          20-10-1942


Loewenstein, Heinz         29-02-1944


Lucas, Herman Leonard                21-03-1942


Ludema, Jan       07-01-1944


Ludwig, Frans Nicolaas   09-11-1944


Luza, Bernard     15-02-1943


Mansum van, Antonie Adriaan    08-03-1945


Martens, Jacobus Alexander        29-02-1944


Meere, Wilhelmus Cornelis          08-03-1945


Meijer, Johannes             24-04-1944


Meulenkamp, Egbertus Maria     29-02-1944


Middendorp, Dominicus Hendrik Cornelis              30-06-1943


Mil van, Remmet Huibert              13-01-1944


Minderman, Hendrik Albertus      08-03-1945


Molenkamp, Hendrik      24-02-1943


Muetgeert, Hendrik Jan 11-03-1944


Mulder, Bernardus Gerardus        10-08-1943


Muller, Klaas      29-06-1943


Nas, Adrianus Reinardus               23-09-1943


Obermeijer, Vilmos         28-10-1944


Obert, Johannes Adolf    08-03-1945


Oorschot van, J. Bob       29-02-1944


Oosten van, Adrianus Petrus        08-03-1945


Oudshoorn, Gerardus     08-03-1945


Oudwater, Heinrich Ernst             08-03-1945


Peters, Curt Christian Heinrich     07-12-1943


Poppers, Jacob Tobias    13-06-1942


Posthuma, Johannes (Jelle)          10-08-1943


Postma, Klaas    29-02-1944


Pots, Abraham   24-07-1942


Pril, Franz Gerhardus Frederik      28-10-1944


Pronk, Maarten                13-01-1944


Putter, Gerardus Marie Theodorus            01-12-1942


Reijns, Gerardus Bernardus          08-03-1945


Rietveld, Frans   13-03-1941


Rijkmans, Jan Daniël       14-04-1944


Rijk van Ommeren, Frank              06-11-1944


Roodenburg, Leendert   02-10-1942


Roon van, Herman Frans              29-02-1944


Rost, Andries Adrianus    10-11-1942


Roukens, Gerrit, Joseph                20-05-1944


Ruijter de, Frans Bernard              09-11-1944


Ruivenkamp, Evert          30-06-1943


Ruppert, Izaak, Hendrik 20-05-1944


Samuels, Petrus Franciscus           08-03-1945


Schäfer, Friedrich Wilhelm           07-03-1944


Schaft van der, Nicolaas Hendrik               08-03-1945


Schalker, Cornelis Johannes Pieter            13-01-1944


Schipper, Karel Mattheus              13-04-1944


Schoenmaker, Hendricus Machiel Cornelis            24-01-1942


Schuit, Simon Bertus       10-04-1943


Schuurman, Cornelis       10-08-1943


Schuurman, Gerard         02-10-1942


Simonis, Adrianus Jacobus Wilhelmus      20-10-1942


Sletering, Gerardus, Johannes, Franciscus              08-03-1945


Sloot van der, Jan            06-11-1944


Slort, Maarten   10-08-1943


Sluik, Frans Pieter            08-03-1945


Smit, Johannes Jacobus 13-03-1941


Smits, Pieter Cornelis Jacobus Marie        28-10-1944


Snelleman, Petrus Gerardus Frederik        20-05-1944


Spang, Willem Johannes               08-03-1945


Spitters, Cornelis Antonius           20-05-1944


Spoelstra, Thomas Franciscus Hendrikus                29-02-1944


Spronk, Marinus               12-01-1944


Spronsen van, J.A.           17-11-1944


Spronsen van, J.               17-11-1944


Stoppelenburg, Arie Jan Willem 23-02-1942


Stuyver, Jacob Willem Adriaan    08-03-1945


Teunisse, Frederik            08-03-1945


Timersma, Wiepke Harm              14-04-1944


Timmer, Klaas Leendert                08-03-1945


Tromp, Jacob     08-03-1945


Veldhoven, Bernardus Hendrik Jan            08-03-1945


Verhage, Pieter                29-02-1944


Verleun, Johannes Adrianus Jozef             07-01-1944


Verolme, Jacob Arij         09-11-1944


Vet, Johannes Gerardus                08-03-1945


Visser, Paulus     13-11-1944


Vloet, Petrus Johannes Maria      22-03-1944


Voitus van Hamme, Richard Alexander Henri Lambert       04-11-1942


Vreugdenhil, Krijn            07-01-1944


Vries de, Cornelis Nicolaas           24-07-1942


Vries de, Hendrik              24-04-1944


Waal van der, Bastiaan 08-11-1944


Walet, Karel Jacobus      02-07-1943


Westen van, Cornelis      10-11-1943


Wiegel, Antoon Frederik               28-10-1944


Wielenga, Hendrik           13-03-1941


Wierenga, Dirk Eliza        20-05-1944


Windsant, Hermanus      08-03-1945


Zeeuw, Jan         20-05-1944


Zeldenrust, John Frederik              20-10-1942


Zwaag van der, Jan          20-05-1944


Zwaan, Hendrik Theodoor            13-11-1944


 


 


 


Meer informatie en berichten op: >> linkMariahoeve – wijkmariahoeve.nl


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


 


 


 4 Mei - Nationale Dodenherdenking Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten