maandag 14 maart 2016

PVDA ondersteuning Middin Mariahoeve

 


PVDA ondersteuning Middin Mariahoeve


PVDA ondersteuning Middin Mariahoeve 2De PvdA Den Haag ging met een aantal gemeenteraadsleden en leden flink aan de slag met kwast en roller bij Middin aan het Zwedenburg in Mariahoeve. De kantine, waar dagelijks meer dan 60 mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar komen om te eten en te recreëren, kreeg een opknapbeurt.


In mum van tijd werd de ruimte door zo’n 12 vrijwilligers getransformeerd van een ruimte met felle kleuren, die Middin kenmerken, naar een ruimte met kalmere kleuren in moderne tinten en decoraties. De sfeer was ontzettend gezellig en het ontvangst door Middin medewerkers en cliënten zeer hartelijk. 


De kantine is nu een plek geworden om even lekker tot rust te komen en kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Je ziet er nu meer in terug van wat de cliënten doen en kunnen.


De kantine zal in de toekomst kunnen worden verhuurd, in combinatie met de harde werkers van de horeca groep, om zo te participeren in de buurt. Een mooi eindresultaat waar de PvdA-leden met veel plezier aan hebben bijgedragen.


De landelijke vrijwilligersactie van NL Doet was voor de PvdA Den Haag een mooi moment om de wijk Mariahoeve,  en in het bijzonder de organisatie Middin te ondersteunen,  in meer en betere participatie in de wijk.


De PvdA Den Haag voert de komende maanden diverse gesprekken en activiteiten uit om de wijk Mariahoeve, haar bewoners en betrokken PVDA ondersteuning Middin Mariahoeve 3organisaties beter te leren kennen.


De PvdA Den Haag wil graag weten wat u bezig houdt. Wat zijn de ontwikkelingen waar u trots op bent of waar u zich juist zorgen over maakt?


Werk, wonen, zorg, schoon, heel & veilig en meer. Geïnteresseerd om ook eens kennis te maken en ervaringen te delen over zaken die de wijk Mariahoeve raken?


Neem contact op met Chantal Linnemann 06 24 30 52 06, buurtbewoner Mariahoeve 


Meer informatie PVDA


De PvdA bestaat uit verschillende geledingen. Iedereen die lid wordt van de partij, is automatisch lid van de afdeling van zijn woonplaats. De afdelingen binnen één provincie vormen samen een gewest.


De PvdA-organisatie bestaat uit twaalf gewesten die de afdelingen ondersteunen. Het Congres is het hoogste orgaan van de PvdA.


Eenmaal per jaar vindt het partijcongres plaats. Hier worden de belangrijkste partijbeslissingen genomen: afgevaardigden én leden stemmen over zaken als het beginselmanifest, de kandidatenlijsten voor de Tweede-Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma. De congresafgevaardigden worden aangewezen door de afdelingen.


De politieke ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de fracties in de Eerste Kamer en Tweede Kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur over de politieke koers van de partij tussen de congressen door. Het partijbestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de Partij van de Arbeid.


Het partijbureau ondersteunt het landelijke PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering.


Tot de neveninstellingen ten slotte worden alle organisaties gerekend die aan de PvdA en het PvdA-gedachtegoed verwant zijn, maar waarvan PvdA-leden niet automatisch lid zijn, zoals de Wiardi Beckman Stichting (WBS) en het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). In de rechterkolom lees je meer informatie over deze onderdelen.Meer informatie over Middin Mariahoeve


Middin Mariahoeve
Aanbod: Wonen en/of Logeren
Aan wie: Volwassenen
Type beperking: LVB, VGOmschrijving


Middin heeft in de wijk Mariahoeve in Den Haag een aantal portiekwoningen en flats voor cliënten die graag een eigen plek willen om te wonen. Het trefpunt Mariahoeve is gevestigd aan Zwedenburg 147 en heet ’t Punt. De woningen ligen op loopafstand van deze gezellige ontmoetingsplek. Naast de mensen uit de buurt, komen er cliënten van Middin die elders wonen. En familie en vrienden zijn ook altijd van harte welkom.


  • Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking die individueel in de buurt wonen

  • Een gezellig trefpunt waar zeven dagen per week vers wordt gekookt

  • Ook voor cliënten van buiten de wijk


  PVDA ondersteuning Middin Mariahoeve

Geen opmerkingen:

Een reactie posten