maandag 13 juni 2016

15/19 Jun - Jubileummanifestatie 125 jaar HKK - Denneweg

Haagse Kunstkring – Jubileummanifestatie 125 jaar HKK – HET X-OVER DNA


Haagse Kunstkring DennewegVan woensdag 15 juni t/m zondag 31 juli zeven projecten in de expositieruimtes van de Haagse Kunstkring, die iedere week wisselen. Met diverse nevenactiviteiten.


Tentoonstelling 15 t/m 19 juni


Vereniging Haagse Kunstkring Kunstgalerij

 

Adres: 9999linkDenneweg 64 – 2514 CJ – Den Haag

 

Telefoon:070 364 7585

 


Non Stop Architecture Revisited brangt werk onder de aandacht van oude en nieuwe pioniers: John Cage, Piet Zwart, Livinus van den Bunt, Piet Hein Eek e.a.


Parallelprogramma Haagse Kunstkring


Woensdag 15 juni


Non-Stop Architecture Revisited van architect Eric Vreedenburgh met werk van andere kunstenaars


Start: woensdag 15 juni om 18.00 uur. Meet, Greet and Eat with the Artist. Kosten maaltijd € 12,50; vooraf inschrijven gewenst.


Tijd:        18:00 uur    Ontmoet de kunstenaar: Meet, Greet & Eat with the artist


Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 juni


Toegang vrij, bar open 17.00 uur.


Tijd:        18:30 uur    Borrel & Rondleiding, Eten & Drinken


 Tijd:       20:00 uur   Performance, film, dans, lezing of concert


Zondag 19 juni


Toegang debat resp. concert € 12,50, leden € 5; passe-partout geldig. Kosten maaltijd € 12,50, met passe-partout voor € 7,50; vooraf inschrijven gewenst.


Tijd:       15:30 uur   Ontvangst voor de afronding


Tijd:       16:00 uur   Debat, met o.a. Eric Vredenburgh


Tijd:       18:00 uur   Performance


Tijd:      18:30 uur   Borrel, Eten & Drinken


Tijd:     20:00 uur   Concert125 jaar HKK, Het X-over DNA Haagse Kunstkring


In 1923 baarde Kurt Schwitters opzien met een optreden – samen met Theo van Doesburg – in de Haagse Kunstkring. Men was daar niet afkerig van een experiment. De reden om deze kunstenaarsvereniging op te richten was het streven om de grenzen tussen kunstvormen te slechten en daar hoorde het zoeken naar nieuwe vormen bij. Het vermengen van uitdrukkingsvormen en technieken is inmiddels een geaccepteerde praktijk en in die ontwikkeling heeft de HKK zeker een rol gespeeld, met name voor de oorlog en in de jaren zestig. Muziek, architectuur, letteren en beeldende kunst, plus aanverwante disciplines werken al 125 jaar structureel samen binnen de HKK. Om dit bijzondere DNA onder de aandacht te brengen heeft gastcurator Menno Doornbos een veelomvattende manifestatie opgezet: HET X-OVER DNA. In de maanden juni en juli worden er wekelijks nieuwe ‘cross-overs’ gepresenteerd.


Analoog-digitaal


Als eerste laat Eric Vreedenburgh zien én horen hoe de ontwikkeling van analoog naar digitaal gestalte heeft gekregen in architectuur, kunst en muziek. In 1990 vroeg hij met ‘Non-Stop Architecture’ aandacht voor pionierende geesten als John Cage, wiens ideeën om geluid te bevrijden en toch te structureren verrassend vergelijkbaar bleken met strategieën om architectuur flexibel te maken. De computer heeft die ontwikkeling enorm versneld. Reden om de stand van zaken te peilen in Non-Stop Architecture Revisited.


Opzet


De opzet is tweeledig. Ten eerste de vraag hoe een architectonisch ontwerp bij voorbaat kan anticiperen op veranderende opvattingen over maatschappij en wonen. Ten tweede het besef dat wij in een ideeënwereld leven en dat alle vormgeving op een mentale basis berust. De menselijke capaciteit om te ordenen heeft veel praktische consequenties, maar manifesteert zich misschien wel het mooist in de kunst – geen enkele kunstvorm uitgezonderd. Wat er in de HKK getoond wordt is steeds het ‘toevallige’ resultaat van een open proces binnen bepaalde spelregels.


Kunst en technologieIn de afgelopen jaren heeft de technologische ontwikkeling niet stilgestaan en worden ontwerpprocessen op hun kop gezet. De versmelting van technologie met kunst en ontwerpen is een realiteit. Eén en hetzelfde algoritme kan zowel landscapes, soundscapes of ruimtelijke objecten genereren.


Tentoonstelling van 16 t/m 19 juni Haagse Kunstkring


Non Stop Architecture Revisited brengt werk onder de aandacht van oude en nieuwe pioniers: John Cage, Dick Raaijmakers, Remko Scha, Eric Vreedenburgh, Jochem van de Spek, Dirk vander Kooij, Piet Zwart, Jos de Bruin, Livinus van den Bunt, Piet Hein Eek/Marc Ruygrok en Zoetrope studio. Allen hebben een relatie met open ontwerpprocessen. Heeft dat de toekomst? Ter afsluiting vindt op zondag 19 juni een discussie plaats met Wim de Ridder, Diana Wind, Mick Eekhout, Alcedo Coenen en Eric Vreedenburgh. Ook zijn er performances van Samuel Vriezen en Josien Laurier en The Machines.


Voorop in deze jubileummanifestatie staat het idee van cross-over. Bij elk project zijn minimaal twee kunstdisciplines betrokken. Curator Menno Doornbos – insider in de kunsten en met oude wortels in het Haagse, maar wat betreft de Haagse Kunstkring een onafhankelijk buitenstaander – bewaakt de kwaliteit. In deze tentoonstelling manifesteert de HKK zich als een laboratorium, waar goed voorbereide proefnemingen kunnen leiden tot een ander resultaat dan gedacht (inclusief de onverwachte vondst). Gebaande wegen kunnen schitterend zijn, maar nieuw terrein verkennen vergt pas echte improvisatie.


In 1891 werd de Haagse Kunstkring opgericht om – zoals de naam al aangeeft – het contact tussen verschillende kunstvormen te bevorderen. Wie zich in de kring schaarde, kwam in aanraking met architecten en vormgevers, schrijvers, musici en beeldend kunstenaars. Onderling begrip, een uitwisseling van ideeën en zelfs directe samenwerking lag in het verschiet. Dat is inderdaad met wisselende regelmaat gebeurd.


Het idee lag zo voor de hand dat je op andere plaatsen navolging zou verwachten, maar als platform voor professionals is de HKK uniek in zijn soort gebleven. Kunstdisciplines zijn al gauw geneigd om binnen de eigen kring te opereren, met eigen faciliteiten en een eigen publiek. Misschien is het oorspronkelijke elan in de loop der tijd ook wat sleets geworden binnen de HKK. De ruimte aan de Denneweg wordt gedeeld en er zijn incidentele projecten met een cross-over karakter, maar als broedplaats van nieuwe ontwikkelingen schiet de huidige HKK tekort.


Toch is interdisciplinaire samenwerking heel gewoon geworden in de opera, in de beeldende kunst, in film en video, binnen het theater en buiten op straat met kunstig spektakel. Wat belet het HKK om het oorspronkelijke DNA nieuw leven te blazen? Om meer te zijn dan een belangenvereniging van vier verschillende bloedgroepen en om de onderlinge uitwisseling weer voorop te stellen?


Na 125 jaar is het tijd om zich rekenschap te geven van het oorspronkelijke uitgangspunt, de huidige stand van zaken in de kunsten en de mogelijkheden in de toekomst. Een herijking om het zo maar eens te zeggen.


– De tentoonstellingsruimtes zijn toe aan een upgrade. Beeldend kunstenaar Sigmund de Jong analyseert de situatie – waar zit je, loop je, haper je, sta je stil – en brengt markeringen op de muren aan. De intentie van zijn wall concepts is om ruimtes weer te laten ‘ademhalen’. Met interventies worden storende elementen verplaatst of verwijderd.


– Voorop staat het idee van cross-over. Bij elk project zijn minimaal 2 kunstdisciplines betrokken. Het HHK manifesteert zich als een laboratorium, waar goed voorbereide proefnemingen kunnen leiden tot een ander resultaat dan gedacht (inclusief de onverwachte vondst). Gebaande wegen kunnen schitterend zijn, maar nieuw terrein verkennen vergt ook improvisatie.


– Er komt een keur aan workshops, lezingen, concerten, debatten en maaltijden om iedereen bij de uiteenlopende projecten te betrekken. De tentoongestelde projecten zijn gratis toegankelijk. Een passe-partout geeft toegang tot bijzondere evenementen.


– Den Haag Centraal gaat de manifestatie als mediapartner begeleiden. De krant publiceert elke week een ‘kunstenaarspagina’ die het publiek op een aangewezen tijdstip in het HKK kan laten signeren. Een en ander wordt bovendien toegelicht met een halve pagina achtergrondinformatie: een interview met de maker + een foto van diens werkruimte.


– Op straat wordt het publiek warm gemaakt voor de manifestatie met De vliegende vleugel van Joep van Lieshout, met illegale dichters (avondlijke projecties op gevels), een banierenproject over de volle lengte van de Denneweg en ander mogelijk straatrumoer. Uiteraard komt er een gids met het volledige programma. Ook het HKK jubileummagazine dat Marianne Niederer van de grond tilt, besteedt ruimschoots aandacht aan het X-OVER DNA.


Haagse Kunstkring


 


 


 


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag


 


 15/19 Jun - Jubileummanifestatie 125 jaar HKK - Denneweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten