vrijdag 10 juni 2016

14 Jun - Blik op de Buurt Mariahoeve – de Landen

Bekendmaking van de Bewonersadviesraad Mariahoeve


Bewonersadviesraad blik op de buurt wijk mariahoeveBlik op de Buurt Mariahoeve – gedeelte de Landen. De Bewonersaviesraad van het Wijkberaad Mariahoeve nodigt bewoners uit voor de buurtwandeling op dinsdag 14 juni in de buurt De Landen.


Verzamelen om 14.00 uur bij Buurthuis De Landen,


Gebouw: College St. Paul
Isabellaland 259 – 2591 SG Den Haag


Wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen!


Tijdens Blik op de Buurt bekijken we alle problemen en wensen in de openbare ruimte.


We lopen tot 16 uur en hopen dan zoveel mogelijk straten van genoemd buurtje bekeken te hebben. Van de geconstateerde problemen en wensen wordt een lijst gemaakt, die u later opgestuurd krijgt.


Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel een knelpunt in deze buurt doorgeven, dan kunt u deze mailen naar: info@wijkberaadmariahoeve.nl of bellen: 070-3838224.


Einde bekendmaking


mariahoeve bezuidenhout haagse hout


Wijkschouw – Blik op de Buurt – (Wikipedia)


Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en bekijken van een buurt door bewoners van een gemeente of onderdeel ervan.
Wijkschouwen kennen diverse manieren van opzet. Er zijn gemeenten waarin wijkbewoners uit een bepaalde woonwijk al wandelend door een wijk spreken met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie (bijvoorbeeld de wijkagent), de woningcoöperatie(s) en andere betrokken organisaties zoals een Bewonersadviesraad, over allerlei problemen die in de wijk spelen.


Maar ook zijn er gemeenten waarin bewoners en ambtenaren en andere instanties (Bewonersadviesraad) gericht kijken en inventariseren welke problemen er specifiek in de openbare ruimte spelen en oplossingrichtingen doorgeleid worden aan de uitvoerende instanties en specifieke problemen direct erna kunnen worden opgelost of aangepakt.


Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke plekken en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plaatsen waarover gesproken wordt toe te gaan, wordt het besprokene aanschouwelijk. Wijkschouwen worden door diverse gemeenten in Nederland als overlegwijze met wijkbewoners georganiseerd, zoals met een Bewonersadviesraad. De initiators zijn vaak organisaties van wijkbewoners en de gemeente.


mariahoeve bezuidenhout haagse hout


Bewonersadviesraad van het Wijkberaad Mariahoeve


Op 22 januari 2015 werd in het Wijk en Dienstencentrum aan de Ivoorhorst de Adviesraad van het Wijkberaad formeel geïnstalleerd door de voorzitter van het Wijkberaad Mariahoeve, Cock Leidekker.


De adviesraad werd samengesteld uit leden van de werkgroepen Bouwen en Wonen, Welzijn en Cultuur en Leefbaarheid en Verkeer, die reeds actief waren binnen het Wijkberaad, als ook uit bewoners van de wijk Mariahoeve, die zich na een oproep hadden aangemeld in deze Raad zitting te nemen. Doel van deze aanpassing is overlapping van activiteiten te voorkomen.


De adviesraad vóór, maar ook ván, de bewoners van Mariahoeve zijn de ogen en oren van de wijk en kunnen gevraagd en ongevraagd het Bestuur van advies dienen over alle zaken die in de wijk spelen.


De voorzitter van Adviesraad Wijkberaad Mariahoeve is: George H.M.J. Mulders


 


 


mariahoeve bezuidenhout haagse hout


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag14 Jun - Blik op de Buurt Mariahoeve – de Landen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten