woensdag 6 juli 2016

Vijf jaar sobere woonruimte Bezuidenhout

Bezuidenhout – Anna van Hannoverstraat 4 te ’s-Gravenhage verkocht onder voorbehoud


Bezuidenhout mariahoeve oktipLitoro Investments B.V. heeft de hoogste aannemelijke bieding van 23 miljoen euro uitgebracht op het voormalig hoofdkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Litoro werkt samen met het Rotterdamse Conceptpluggers en de Zwitserse Turicum Immogroup GmbH.


De verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf aan Litoro is pas definitief als de gemeente Den Haag akkoord gaat met de plannen om het pand op termijn (gefaseerd) te slopen en op het terrein nieuwe gebouwen neer te zetten. De eerste vijf jaar komt er in een deel van het gebouw woonruimte voor 350 vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders).


Objectinformatie:


Adres: Anna van Hannoverstraat 4 – 2595 – BJ Den Haag
Huidig gebruik: Kantoor met parkeergarage
Bestemming: kantoor
Oppervlakte (BVO): ca. 68.925 m²
Perceelgrootte: 01.60.68 ha
Bouwjaar: ca. 1990


Bestemming object in Bezuidenhout


De huidige bestemming van dit object is kantoren met parkeren. Voor het toekomstige gebruik van de locatie is door de gemeente Den Haag een Nota van Uitgangspunten “Station Laan van NOI en omgeving” vastgesteld. In aanvulling op deze Nota van Uitgangspunten hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf een paar belangrijke, nadere afspraken gemaakt.


De koper mag het bouwvolume voor maximaal 70 procent benutten voor huur- of koopwoningen in een zelfgekozen segment van de particuliere markt.


De rest van het bouwvolume is voor gebruik dat past binnen deze Nota van Uitgangspunten. Wel wordt ten behoeve van de gemeente bedongen dat de koper in overleg met de gemeente de eerste vijf jaar sobere woonruimte aan 350 mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning (statushouders) verhuurt.


Voor de ombouw naar woonruimte voor statushouders is onder voorwaarden een subsidie van het Rijk beschikbaar. De gemeente zal via wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van vergunningen meewerken aan de plannen van een koper. Ook zal gemeente de koper bijstaan in de communicatie rondom de ontwikkeling. Verder kan de koper de ontwikkeling van de huisvesting desgewenst uitvoeren op basis van de Leegstandswet en het bouwbesluit uit 2012.


Omschrijving object in Bezuidenhout


Het voormalige hoofdkantoor van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gelegen in het centrum van Den Haag op 2 minuten lopen van NS station Laan van NOI. Het gebouw beschikt over circa 300 parkeerplaatsen.


Het gebouw is ontworpen door architect Herman Hertzberger en is in 1990 opgeleverd. Kenmerkend voor het gebouw zijn de zestien achthoekige kantoortorens die rondom een langgerekte straat zijn gesitueerd.


Het gebouw heeft een symmetrische opbouw met aan de spoorzijde een hoogte van acht verdiepingen en aan de Schenkkade een hoogte van zes verdiepingen. De kantoorruimtes zijn gesitueerd boven de parkeergarages waardoor er vanuit de kantoren aan de stationszijde uitzicht is over de spoordijk.


In 2005 is het gebouw gerenoveerd waarbij het een nieuwe bibliotheek en vergadercentrum kreeg. Toen zijn ook alle plafonds in het gebouw vervangen.


Bezuidenhout


Bron:  linkieBiedboek Rijksvastgoed


De website van het Rijksvastgoedbedrijf is bedoeld om het beschikbare aanbod van onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten (bijvoorbeeld pacht, erfpacht, opstalrechten, etc.) onder de aandacht te brengen.


 


 


 


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den HaagVijf jaar sobere woonruimte Bezuidenhout

Geen opmerkingen:

Een reactie posten