donderdag 7 juli 2016

Kast van Lotje in wijkcentrum

Kast van Lotje in wijkcentrum


Mariahoeve gefeliciteerd wijkmariahoeve kast van lotjeHet verheugde Stadsdeeldirecteur Haagse Hout mw drs. Lilianne Blankwaard  dat Mariahoeve nu ook een kast van Lotje in het wijkcentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst 155  heeft staan, waardoor de kwetsbare kinderen een steuntje in de rug krijgen.


Woensdag 6 juli is de 8e kast van Stichting Lotje officieel geopend in aanwezigheid de stadsdeeldirecteur Haagse Hout en Stef Beun, Wijkmanager van Wijkcentrum Mariahoeve. Bakkerij Victor Driessen zorgde voor een prachtige taart bij deze feestelijke gebeurtenis.


“Mariahoeve is gelukkig een prachtige wijk om te wonen, maar ook hier wonen kwetsbare gezinnen en is er aandacht voor de problematiek achter de voordeur”, aldus mw drs. Lilianne Blankwaard.  De beheerder Hatice Durmaz vertelde dat “de kast van Lotje” er is  voor kids die het niet breed hebben.


Via een gezinscoach kunnen kinderen in aanmerking voor artikelen uit de kast.  Een aanvraag voor ondersteuning van een kind dat zich in een noodsituatie bevindt, kan enkel gedaan worden door een professional, die direct in contact staat met het betrokken gezin. Aanvragen worden vertrouwelijk en met een zeer grote mate van nauwkeurigheid behandeld. E


r is altijd persoonlijk contact met de aanvragende instantie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd maakt Stichting Lotje, samen met de hulpverlener, zo snel mogelijk een plan van aanpak waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.


In 2015 is deze stichting gestart met de “Kast van Lotje”. Een paarse kledingkast die nu al in verschillende wijken van Den Haag staat. De “Kast” wordt gevuld door mensen die goederen over hebben.  Middels oproepen via facebook en andere sociale media wordt een ieder gevraagd die goede kleding overheeft om deze te schenken.  Wij zorgen voor koffie en lekkers. Het is niet alleen gezellig maar ook inspirerend om mensen uit verschillende wijken op deze manier aan elkaar te koppelen.


Stichting Lotje initieert en ondersteunt soms zelf projecten in Den Haag, waar haar doelgroep bij gebaat is. Te denken valt aan een extraatje tijdens de feestdagen, aankoop van kinderspullen voor de voedselbank, aankoop van handschoenen voor bij de naschoolse opvang, etc.


Stichting Lotje biedt kinderen op verschillende manieren hulp:


  1. Door middel van hulpgoederen: kleding, huisraad of hetgeen waar op dat moment dringend behoefte aan is.

  2. Eenmalige financiële hulp. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de situatie, maar bedraagt maximaal 500 Euro. Geld gaat nooit rechtstreeks naar een gezin maar altijd via de aanvragende instantie (gemeente, school, etc.). Die instantie koppelt, na afloop, schriftelijk terug aan Stichting Lotje.

Uw bijdrage komt direct ten goede aan kinderen die het hard nodig hebben!


Stichting Lotje: rekening nummer 44.54.09.304


info@stichtinglotje.nl


06 553 07 063


linkiewww.stichtinglotje.nl


linkiewww.facebook.com/Stichtinglotje


KvK nummer: 53125665


ANBI


Stichting Lotje is door de belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’.


Hierdoor zijn giften, boven een bedrag van € 227,- gedaan door uw bedrijf, fiscaal aftrekbaar. De aftrek bedraagt, volgens artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting.


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.


 


 


 


 


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den HaagKast van Lotje in wijkcentrum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten