donderdag 11 augustus 2016

Maak een slagzin over Mariahoeve

Maak een slogan over Mariahoeve


slogan mariahoeve slagzin prijsvraag 369Maak een slogan over de wijk Mariahoeve in Den Haag. Je kunt deze tot 31 augustus inzenden via email: prijsvraagmariahoeve@gmail.com


Vermeldt in de email ook je naam en adres.


(Een slogan is een heel beknopte tekst die tot de kern van een zaak komt. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om in weinig woorden veel te zeggen. Slagzinnen zijn dus korte samenvattingen van waar een zaak of product voor staat.)


Medewerkers (en hun familie leden) van wijkmariahoeve.nl zijn uitgesloten van deelname. Per persoon / per email adres kun je maar 1 (één) slogan insturen.


Maak kans op een van de volgende prijzen:


Een VVV bon van 25 euro


Het Den Haag Boek      (400 afbeeldingen in kleur en zwart-wit schrijvers: Kees Stal, Maarten van Doorn)  – Ter beschikking gesteld door:  WBOOKS dé uitgever van geschiedenis- en kunstboeken.  linkieWebsite: WBOOKS


Alle inzendingen worden door een jury beoordeeld en de beste 2 inzendingen worden gekozen. Over de uitslag en over de toegekende prijs kan niet worden gecorrespondeerd.


Door mee te doen accepteer je deze spelregels (Deelnamevoorwaarden)


 • De slogan of slagzin is opgesteld in de Nederlandse taal.

 • Om mee te kunnen doen moet je in Den Haag, Leidschendam – Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer of Voorschoten wonen.

 • De slogan die je inzendt mag niet meer dan 15 woorden tellen.

 • De slogan moet Mariahoeve op een positieve manier onderscheiden van andere wijken

 • Je kunt tot uiterlijk 31 augustus 2016 jouw slogan insturen.

 • De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van slogans , noch voor onvolledig of foutief ingevulde gegevens door deelnemers.

 • Inzendingen die wij als beledigend of onfatsoenlijk beoordelen – dat bepalen wij eenzijdig– zijn uitgesloten van deelname.

 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury van wijkmariahoeve.nl.

 • De slogan die je indient wordt eigendom van de wijkmariahoeve.nl en kan zonder verdere toestemming gebruikt worden in al onze communicatie(middelen).

 • De winnaar ontvangt bericht op het bij de inzending aangegeven e-mailadres en dient binnen 14 dagen te reageren om de prijs op te vragen. De namen van de prijswinnaars worden bekend gemaakt op de website wijkmariahoeve.nl

 • Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. De organisatoren kunnen het reglement wijzigen. In dat geval zal een nieuwe versie van het reglement zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de nieuwe versiedatum. Deelname aan de prijsvraag houdt tevens in de acceptatie van de geldende versie van het reglement.

 


 


 


 


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag


 Maak een slagzin over Mariahoeve

Geen opmerkingen:

Een reactie posten